Lemken opal 110 ploeg  en vorenpakker GWL landbouwwagen  aluminium schotten beregeningspomp  Strautmann meststrooier mestkar  Strautmann Silberblitz BE75 Weidemann 1350 CX45  Weidemann 1350 CX45